3. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů

Předpokladem rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků je kvalifikace učitelů. Jednak musí být sami digitálně gramotní a informaticky myslící, jednak musí umět žáky v těchto oblastech rozvíjet. Přitom např. na základních školách je téměř 70 % učitelů ICT na ZŠ je neaprobovaných (nejvíc ze všech předmětů). Ostatní učitelé jsou k rozvoji potřebných ICT schopností připraveni pravděpodobně ještě hůře.

Kvalifikaci učitelů má zajistit 6 aktivit ve dvou opatřeních:

3.1 Standard digitálních kompetencí učitele ve vzdělávání učitelů

3.1.1 Připravit standard digitálních kompetencí učitele

Práce na standardu digitálních kompetencí učitele úzce souvisí s Profilem Učitel21 (viz opatření 6.2).
Termín:
Konec roku 2016 (posunuto na 31.12.2017)
Stav: Zpoždění práce ohrožuje včasné dokončení navazujících úkolů (viz následující aktivity, které předpokládají hotový standard digitálních kompetencí učitele). Standard má být vypracován během roku 2017 v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).

3.1.2 Začlenění standardu do studijních programů pedagogických fakult

Termín: Konec roku 2017
Stav: Souběžně s přípravou standardu digitálních kompetencí učitele a revizí RVP (úkol NÚV) budou pedagogické fakulty pracovat na projektu Implementace SDV I , který zavádí digitální gramotnost a informatické myšlení do přípravy učitelů. Včasné splnění je nereálné.

3.1.3 Začlenění standardu do kariérního systému učitelů

Termín: Konec roku 2017
Stav: Čeká se na vytvoření standardu digitálních kompetencí učitele. Není úplně jasné, co se bude dít pak. Předpokládáme velké obtíže při naplňování.

3.2 Didaktika digitální gramotnosti a informatického myšlení ve vzdělávání učitelů

3.2.1 Vytvořit učební zdroje a metodické materiály pro vzdělávání učitelů v didaktice

Termín: Konec roku 2019
Stav: Aktivita bude řešena pedagogickými fakultami v rámci projektu Implementace SDV I (a vzhledem k parametrům projektu patrně nebude dokončena v termínu).

3.2.2 Upravit vzdělávací programy fakult vzdělávajících učitele, aby byli připraveni na modernizovanou výuku (podle opatření 2)

Termín: Konec roku 2019
Stav: Aktivita bude částečně řešena projekty z výzev Implementace SDV I a Pregraduální vzdělávání. Kromě toho bude samozřejmě potřeba vyjednat a upravit samotné vzdělávací programy na pedagogických fakultách (viz také aktivitu 3.1.2). Zde lze očekávat potíže, proto budeme tuto problematiku bedlivě sledovat.

3.2.3 Připravit nabídku dalšího vzdělávání učitelů ze škol v oblasti didaktiky, vč. on-line forem

Termín: Konec roku 2018
Stav: Aktivita bude řešena pedagogickými fakultami v rámci projektu Implementace SDV I. Tuto aktivitu lze ze všech zde popsaných zrealizovat nejsnáze. Proto očekáváme alespoň její částečné včasné naplnění.
Sledování tohoto opatření garantuje Bořivoj Brdička.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!