Aktuality‎ > ‎

Hodnocení posunu v rámci roku 2018

přidáno: 31. 5. 2019 4:07, autor: David Hawiger   [ Aktualizováno 1. 6. 2019 10:54 uživatelem Daniel Lessner ]
V rámci hodnocení stavu plnění SDV v průběhu měsíce května tohoto roku jsme posuzovali i míru posunu za rok 2018 a to jak z pohledu samotného MŠMT tak pohledu našeho. 
V těchto dnech jsme tato zjištění přenesli i do schématického hodnocení na úvodní stránce a jednotlivé garanti přenesli svá dílčí hodnocení do stránek, zaobírající se jednotlivými směry intervence. 

Stav SDV vycházející ze zpráv MŠMT

Naše hodnocení vychází z informací a dat, která předložila MŠMT vládě k posouzení v letech 2017 a 2018. V nich se snažíme respektovat metodiku posuzování pokroku, byť není zřejmé, zda se vztahuje jen k příslušnému roku nebo na celou dobu implementace SDV.

k 31.12.2018

k 31.12.2017

Legenda


Stav SDV vycházející z původního znění SDV

Naše hodnocení vychází z informací a dat z původně schválené SDV. Přitom se soustředíme na původní nastavení jednotlivých opatření a aktivit, nicméně částečně bereme ohled na posouvání termínů (chápeme, že ty mohou být během implementace posouvány).

k 31.12.2018

k 31.12.2017

Legenda

Comments